Kunstgrasvelden UAV gc

BVC

  • Definitiefase
  • Bestedingsfase (design & build)
  • Ontwerpfase
  • Realisatiefase
  • Nazorgfase

BVC wil via design en build 3 kunstgrasvelden laten aanleggen en 2 velden renoveren. Zij vroegen adviesburo R.I.E.T. om het procesmanagement te verzorgen.

Adviesburo R.I.E.T. stelde eerst in samenspraak met de vereniging een Programma van eisen op. Daarna werd een onderhoudsplan voor de toekomst opgesteld en er werden een investeringsraming en een exploitatieraming opgesteld.

In de bestedingsfase is een vraagspecificatie met annexen opgesteld en deze is vervolgens aanbesteed. De aangeleverde inschrijvingsdocumenten werden beoordeeld op volledigheid en de kwaliteit en daarna werd aan de hand van een scoringstabel de ranking bepaald.  De Economisch Meest Voordelige Inschrijver heeft het werk in de ontwerpfase nader uitgewerkt en vervolgens aangelegd.

» Volgende project
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen