OMOP onderhoud bomen TenneT

TenneT

Groenonderhoud

  • inventarisatie
  • bestek (overeenkomst met open posten, OMOP)

Omschrijving project bomenkap onder hoogspanningslijnen

Voor de grootste stroomvervoerder van Nederland, TenneT, heeft adviesburo R.I.E.T.  buiteninventarisaties uitgevoerd. Het doel van deze inventarisatie is het groot onderhoud voor de komende jaren inzichtelijk te maken. De bomen onder de hoogspanningslijnen mogen niet te hoog worden, omdat er dan spanningsoverslag kan plaatsvinden.

Nadat duidelijk was welke bomen in de gevarenzone staan en welke bomen voor problemen gaan zorgen, is een RAW-bestek opgesteld voor groot onderhoud aan deze bomen. In deze OMOP staan alle mogelijke werkzaamheden die nodig zijn voor bomenkap en bomenonderhoud omschreven. Het gaat daarbij om snoeien en kappen van bomen in variabele dikten, stobben rooien of frezen en de afvoer van tak- en stamhout op alle mogelijke manieren.

De rentmeesters van TenneT maken afspraken met eigenaren over de uit te voeren beheermaatregelen. Aan de hand van deze afspraken gaan de aannemers over tot snoei of kap van bomen. TenneT kan door middel van de OMOP gemakkelijk inspelen op  afspraken die met de eigenaren zijn gemaakt of nog gemaakt moeten worden.

» Volgende project
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen