Bestek met open posten Nieuwkoop

Stibuni (Stichting buitensport Nieuwkoop)

  • Bestek
  • Directievoering en toezicht

Omschrijving project

Steeds vaker wordt het regulier en groot onderhoud op sportaccommodaties geregeld door sportstichtingen of beheerstichtingen. Ook de gemeente Nieuwkoop heeft de beheerverantwoordelijkheid neergelegd bij een stichting (Stibuni).

Stibuni regelt het beheer voor zeven verschillende verenigingen in de gemeente. De ene vereniging doet veel zelf en de andere laat juist veel werkzaamheden door een aannemer uitvoeren. Elke vereniging heeft daar zijn eigen visie op, afhankelijk van de mogelijkheden die men heeft om werk door leden uit te laten voeren of het geld dat men voor onderhoud beschikbaar heeft.

Stibuni heeft met de verengingen afgesproken dat zij jaarlijks bepalen welk werk zelf wordt gedaan en welk werk niet. Adviesburo R.I.E.T. stelde aan Stibuni voor om het werk via een OMOP (Overeenkomst Met Open Posten) op de markt te brengen. Bij een dergelijke overeenkomst bepaalt de opdrachtgever welk werk hij uit wil laten voeren en daar betaalt hij ook voor.

In de OMOP zijn werkzaamheden opgenomen voor het reguliere onderhoud en het grootonderhoud van natuurgrasvelden en kunstgrasvelden. Ook het groenonderhoud van de beplantingen rond de velden is beschreven. Stibuni heeft met de OMOP een zeer praktische overeenkomst gesloten met de aannemer. Jaarlijks kunnen ze wensen van de verenigingen vertalen in werkzaamheden voor de aannemer.

» Volgende project
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek