OMOP De Hoef

De Hoef

Waternet

  • bestek
  • directievoering en toezicht

Omschrijving project

De Kromme Mijdrecht is een veenriviertje, de veendijken langs dit riviertje zijn gevoelig voor uitdroging en om de veiligheid in de toekomst te kunnen blijven garanderen is ophoging van dijken noodzakelijk.

Op de dijken langs de Kromme Mijdrecht ter plaatse van De Hoef staan veel bomen. Om de dijkophoging mogelijk te maken moeten deze bomen worden verwijderd.

Aangezien de dijkophoging in fasen plaatsvindt, heeft adviesburo R.I.E.T. Waternet geadviseerd om een overeenkomst met open posten te maken voor de kap van de bomen op de verschillende dijktrajecten. In deze OMOP staan alle mogelijke werkzaamheden die nodig zijn voor de bomenkap en verplanting omschreven. Het gaat daarbij om kap van bomen in variabele dikten, stobben rooien of frezen en de afvoer van hout op alle mogelijke manieren.

Na een flora- en faunatoets kon buiten gestart worden met verplantingen en de gefaseerde kap van de bomen, zodat de dijkverzwaring kon beginnen.

Waternet had door deze wijze van projectvoorbereiding een zeer flexibel contractstuk in handen, waardoor zij maatwerk konden leveren bij de bewoners.

» Volgende project
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting