OMOP Omvormen groen in woonwijken

Gemeente Lansingerland

Omvormen groen in woonwijken

  • ontwerp
  • inspraak
  • bestek (OMOP)

Omschrijving project

In drie buurten in de gemeente Lansingerland is het groen aan vernieuwing toe. Veel vakken zijn klein, overgroeid en onderhoudsintensief. Voor elke buurt werd een buurtvisie opgesteld, in de visie werden problemen in het onderhoud aangepakt evenals wensen van bewoners voor speelvoorzieningen, meer veiligheid of licht in tuinen. De visie brengt meer structuur aan in de wijk door te kiezen voor eenduidige boombeplanting en herkenbare onderbeplantingen. De buurtvisies werden uitgewerkt in concrete aanlegtekeningen, die besproken werden met de buurtbewoners. Nadat de opmerkingen waren verwerkt, zijn alle mogelijke werkzaamheden in een overeenkomst met open posten (OMOP) beschreven. Deze OMOP werd aanbesteed. De gemeente Lansingerland kan via de OMOP kleine onderhoudswerken en vervangingen gemakkelijk uitvoeren, niet alleen in de drie buurten, maar ook in andere wijken. Ze zijn daardoor zeer flexibel en ze besparen tijd en geld, doordat er maar eenmaal een aanbesteding nodig is.

» Volgende project
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen