OMOP Terreinbeheer

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

Groenonderhoud

  • inventarisatie
  • bestek (OMOP, onderhoudswerkzaamheden)

Omschrijving project

Gebouwen van het rijk die niet meer gebruikt worden door Rijksdiensten worden beheerd en verkocht door de RVOB.

De dienst wil de terreinen rond de gebouwen in acceptabele conditie houden om de verkoopbaarheid te optimaliseren. Tegelijkertijd moeten de onderhoudskosten  zo laag mogelijk zijn en bij verkoop moet het onderhoud gemakkelijk weer op te zeggen zijn.

Adviesburo R.I.E.T. adviseerde de RVOB te werken met een OMOP. Een OMOP beschrijft alle mogelijke onderhoudswerkzaamheden op de terreinen, zoals onderhoud van verhardingen, groen, verlichting en riolering.

Samen met de opdrachtgever is bepaald welke beeldkwaliteit op de terreinen gewenst is.  Deze beeldkwaliteit is vertaald in beheermaatregelen en frequenties per terrein. De RVOB heeft nu een flexibele overeenkomst voor het terreinbeheer. Bovendien heeft de RVOB meer terreininformatie dan voorheen, er is nu per terrein een tekening met hoeveelheden.

» Volgende project
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting