Uitbreiding begraafplaats Elspeet

Gemeente Nunspeet

Uitbreiding begraafplaats

  • Programma van eisen
  • Modellenstudie
  • Definitief ontwerp

Project uitbreiding begraafplaats Elspeet

Voor de gemeente Nunspeet is een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van de begraafplaats in Elspeet. Dit is een begraafplaats die in de jaren vijftig ontworpen is door Warnau, een bekende landschapsarchitect.
Nadat er een programma van eisen was opgesteld waaraan het ontwerp moest voldoen, werden er twee schetsontwerpen gemaakt. Voor het eerste model werden de oude ontwerpen van Warnau vergeleken met de huidige situatie. In de uitbreiding werden grafkamers ontworpen in de stijl van Warnau; grafkamers omzoomd door hagen, met rechte grafpaden en tegenover elkaar liggende entrees.

Het tweede model heeft een eigentijdse indeling met eigentijdse functies. In dit model zijn bijvoorbeeld een urnenmuur, urnengraven en een strooiveld ingepast, evenals een klein deel voor islamitische graven.
Het model Warnau had de voorkeur en deze is uitgewerkt in een definitief ontwerp met beplantingsplan. In het beplantingsplan is rekening gehouden met specifieke eisen, zoals de droge schrale bosgrond en konijnenvraat.

» Volgende project
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek
plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET