Zonetaxi

NS stations

Buitenruimteplannen

  • Vergunningaanvraag
  • Impressies

Bij de NS-stations worden plaatsen ingericht voor zone-taxi. Op de stationspleinen wordt een buitenruimteadvies gegeven voor de taxiplekken. Vervolgens wordt gekeken welke aanpassingen er nodig zijn om de taxiplaats te realiseren. Tenslotte wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bebording. Er wordt een fotomontage gemaakt, zodat het beeld van het stationsplein na plaatsing van de borden inzichtelijk wordt.

» Volgende project
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen