Renovatie sluizen en stuwen

Renovatie en herinrichting sluizen en stuwen – Nederrijn
HOMIJ
  • Herinrichting sluizen en stuwen
  • Ontwerp renovatie sluizen en stuwen

Project renovatie stuwen en sluizen

Rijkswaterstaat heeft marktpartijen verzocht om een prijsaanbieding te voor de renovatie en ombouw van de stuw- en sluiscomplexen in de Nederrijn (Driel, Amerongen, Hagestein).

HOMIJ vroeg Adviesburo R.I.E.T.  om mee te denken over de herinrichting van de sluiseilanden.

Samen met Queeste architecten werd een plan gemaakt voor het eiland bij de stuw van Driel. Dit eiland krijgt een natuurfunctie. Het eiland wordt in de toekomst begraast door konikpaarden. De rivier krijgt meer invloed de natuurontwikkeling op het eiland. Bezoekers kunnen via een laarzenpad het eiland ontdekken en de diversiteit van het rivierenlandschap en de natuur ervaren.

» Volgende project
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek
plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET