Uitbreiding parkeerplaatsen

Herinrichting, ontwerp en bestek parkeerplaasten – Parkeerplaatsen NS Stations
NS Poort

  • Nieuwbouw
  • Herinrichting parkeerplaatsen
  • Ontwerp parkeerplaatsen
  • Bestek parkeerplaatsen
  • Directievoering en toezicht

Project uitbreiding parkeerplaatsen NS Stations: herinrichting, ontwerp en bestek parkeerplaasten

Voor NS verzorgt adviesburo R.I.E.T. al weer vijf jaar de gehele voorbereiding en begeleiding van de uitvoering voor de uitbreiding van parkeerplaatsen bij stations.

Aanleg parkeerplaatsen

NS wil meer mensen in de trein krijgen, daarom is het belangrijk het voor- en navervoer te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door verbetering van de parkeerfaciliteiten. Inmiddels zijn zo’n 70 locaties aangelegd en in gebruik genomen.

Inmiddels heeft ons buro innovatieve methoden ontwikkelt om op elke mogelijke locatie hemelwater af te koppelen. Dit kan door infiltratie, vertraagde afvoer of het realiseren van bergingscapaciteit.

» Volgende project
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur