Wester Amstel Zuid

Dienst Landelijk Gebied

Inrichting recreatiegebied

  • Technisch uitwerken definitief ontwerp
  • Opstellen groenbestek
  • Beplantingsplan
  • Begeleiding van de aanbesteding
  • Directievoering en toezicht

In opdracht van Dienst Landelijk gebied (DLG) heeft landschapsarchitecte Wenda Stoffel een ontwerp opgesteld voor de inrichting van het recreatiegebied Wester Amstel Zuid. Het plangebied is gelegen in Amstelveen en was voorheen in gebruik als agrarisch grasland.
Het definitieve ontwerp is technisch uitgewerkt door Adviesburo R.I.E.T., waarbij rekening is gehouden met de te ontwikkelen natuur en recreatief gebruik. Vervolgens heeft adviesburo R.I.E.T. in samenspraak met DLG en Recreatieschap Noord-Holland het bestek opgesteld. Het werk is openbaar aanbesteed en in 2007 uitgevoerd. De uitvoering van het werk is door ons buro begeleid.

» Volgende project
Wester Amstel Zuid ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek