Aanleg hockeyveld

Het ontwerpen en aanleggen van een hockeyveld vraagt om zeer specifieke kennis. Niet alleen op het gebied van het opzetten van ruimtelijke modellen, maar ook op het gebied van cultuurtechniek. Adviesburo R.I.E.T. heeft een ruime ervaring op dit gebeid. Op basis van de bodemgesteldheid en waterhuishouding kunnen wij een gespecificeerd aanlegadvies voor een hockeyveld afgeven. Dit geldt uiteraard ook voor diverse andersoortige sportfaciliteiten.

 

Vraag en aanbodanalyse

In het proces voor de aanleg van een hockeyveld is een belangrijke eerste stap het onderzoeken van vraag en aanbod. Door maatschappelijke en demografische ontwikkelingen en ledenaantallen van sportclubs te analyseren berekenen wij het gewenste aanbod. De noodzaak, het aantal voorzieningen en de kwaliteit wordt bepaald op basis van cultuurtechnische- en planningsnormen. Het sportbeleidsplan dat hieraan ten grondslag ligt is in veel gevallen de basis voor het verplaatsen, of al dan niet samenvoegen, van sportcomplexen of verenigingen.

 

Ontwerp en aanleg hockeyveld

Kunstgras is er in vele soorten, het is belangrijk om het juiste type kunstgras te kiezen op de juiste plaats en voor de juiste sport. Wij zijn een onafhankelijke partij die u bij die keuze kan helpen. Tevens hebben wij veel ervaring hoe een veld opgebouwd moet worden. We weten welk type onderbouw nodig is in bepaalde (zettingsgevoelige) gebieden. Tevens kennen we alle actuele eisen van NOC*NSF en de sportbonden.

Wij kunnen u adviseren of kunstgras voor uw vereniging een goede keuze is en of het een oplossing is bij capaciteitsproblemen bij training of wedstrijden. Ook tijdens het ontwerpproces kunnen wij u bijstaan. We weten wat de beste ligging en positie is van een veld en we kunnen u helpen wij een aanpassing van de indeling van uw complex.

Wij hebben veel ervaring met het schrijven van bestekken voor de aanleg van kunstgrasvelden. Met het bestek kunt u verschillende leveranciers en/of aannemers een prijs vragen die marktconform is en waarbij u zeker bent van de kwaliteit van het veld en de onderbouw.

 

Aanleg hockeyveld

Tijdens de aanlegfase houden wij de kwaliteit van het werk in de gaten en we zorgen dat de aannemer de planning haalt en binnen het budget het werk uitvoert. Ook bij praktische zaken bieden wij de helpende hand.