Natuurlijk spelen

Spelen is een belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Adviesburo R.I.E.T. is gespecialiseerd in het ontwikkelen van veilige maar ook uitdagende schoolpleinen en speelplekken. Bij onze aanpak is de participatie met school of de buurt een centraal onderdeel. Speelplekken moeten in onze visie niet alleen voor kinderen worden gemaakt, maar ook door kinderen.

 

Ontwerpen natuurlijk spelen

Wij ontwikkelen niet alleen traditionele speelplekken, maar ook natuurspeelplaatsen. Er zit en verschil tussen deze twee soorten speelplaatsen. Bij de traditionele variant ligt de focus vaak op veiligheid, functionaliteit en beheer. Bij de aanleg van een speelbos, klimbos of natuurspeelplaats kijkt men juist naar hoe kinderen hun eigen spel met boomstammen, klimtouwen en wilgentenen kunnen ontwikkelen. Ook wordt gekeken naar hoe kinderen de natuur kunnen ontdekken. We bevorderen hiermee het natuurlijk spelen.

 

Plan voor de speelruimte

Voor de aanleg van de ruimte voor natuurlijk spelenbekijken we eerst de het speelbeleidsplan. In zo’n onderzoek wordt gekeken naar de vraag en aanbod door middel van een analyse van de demografische ontwikkelingen in de omgeving. Er wordt hierbij ook gekeken naar de concentratie van de huidige speellocaties en we bekijken welke doelgroepen het beste bij een bepaalde locatie passen.

 

Ontwerp natuurspeelplek

Bij een traditionele speelplek wordt vaak alleen gekeken naar de toestellen en de ruimte daarom heen.

Bij een natuurspeelplek begin je te kijken naar wat de plek te bieden heeft. Staan er bijzondere bomen die een onderdeel kunnen worden van het spel? Zijn er materialen aanwezig die je opnieuw kan gebruiken op een creatieve manier. Wat voor bodem is er? Heb je water in de omgeving waarmee je een extra element kan inbrengen in he ontwerp.

Met al deze zaken gaan we aan de slag om iets uitdagends te maken.

 

Aanleg natuurspeelplaats

Een natuurspeelplaats is lastig te omschrijven in een bestek. Daarom gebruiken we vaak een werkomschrijving bij de aanbesteding. Dit biedt meer vrijheid om creatieve onderdelen te omschrijven. De omschrijving stellen we zodanig op dat de inschrijvers een goede prijsaanbieding kunnen maken, die bovendien onderling goed vergelijkbaar is.