Sportbeleidsplan

Wilt u een sportbeleidsplan opstellen of bent u hier al mee bezig? Adviesburo R.I.E.T. is dan waarschijnlijk de partner die u hierin kan helpen. Bij het opstellen van een plan kijken wij naar de verhouding tussen vraag en aanbod. Hoeveel sportvoorzieningen zijn er op dit moment en staat dit aantal in verhouding tot de behoefte van de bevolking?

 

Factoren voor het beleid

Om het gewenste aanbod te bepalen, onderzoeken en analyseren wij een aantal factoren die van belang zijn. Denk daarbij als eerste aan de ledenaantallen van sportverenigingen. Hiermee wordt duidelijk in welke vraag er op dit moment al wordt voorzien. Daarnaast kijken wij ook naar maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Wanneer wij zien dat een bepaalde sport zich ontwikkelt, dan nemen we dit mee in de berekeningen.

 

Ontwerp en aanleg na schrijven sportbeleidsplan

Na het ontwikkelen van een sportbeleidsplan kunnen wij u met onze specialistische kennis van dienst zijn bij het ontwerpen en aanleggen van sportvelden. Wij hebben alle kennis in huis wanneer het gaat om het opzetten van ruimtelijke modellen. Daarnaast hebben wij ook een brede ervaring wanneer het gaat om cultuurtechniek. Met deze ervaring adviseren wij hoe een veld het beste aangelegd kan worden gezien de bodemgesteldheid en waterhuishouding.

 

Calculatie of bestek

Om u optimaal van dienst te zijn kunnen wij dit advies vervolgens verwerken in een bestek. Wij kunnen u ondersteunen bij de gehele aanbestedingsprocedure en realisatie bij het ontwikkelen en aanleggen van een sportfaciliteit. Een bestek kunnen wij onderhands, openbaar en Europees uitbesteden, geheel afhankelijk van uw specifieke wensen.

 

Adviesburo R.I.E.T.

In onze aanpak staat u als klant altijd centraal. Door goed te luisteren vinden wij altijd de juiste oplossing voor uw vraag. Daar zijn wij van overtuigd. Wij staan in nauw contact bij het vinden van de juiste oplossing. In dit proces zullen wij altijd het voortouw nemen. Hiervoor hanteren wij een persoonlijke benadering. Dit kunnen wij garanderen doordat wij als buro niet groot zijn. Doordat contact altijd via hetzelfde contactpersoon verloopt bespaart dit voor u tijd.